Elektroniczna Legitymacja Studencka – jak jest zbudowana?

Elektroniczna Legitymacja Studencka ma pewne specyficzne cechy, których nie posiada żaden inny dokument tożsamości. I nie jest to jedynie hologram ELS.

ELS – budowa legitymacji studenta

Elektroniczna Legitymacja Studencka służy do identyfikowania tożsamości studentów oraz doktorantów wewnątrz i na zewnątrz uczelni. Została wprowadzona na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2006 roku. Aby spełnić szczegółowe wymogi dotyczące ważności ELS i naklejki semestralnej, każda legitymacja musi posiadać:

  • zdjęcie do ELS – wytyczne co do zdjęcia są równie szczegółowe jak przy fotografiach do dowodu osobistego
  • wbudowany procesor – dzięki niemu legitymacja może służyć studentom jako bilet komunikacyjny czy Karta Miejska
  • chip stykowy – mini układ elektryczny
  • hologram do ELS – ma formę naklejki na legitymację wytwarzanej w technologii laserowej 2D/3D. Jest to hologram semestralny, który traci ważność po zakończeniu jednego semestru roku akademickiego.
  • Dane osobowe studenta: Imię, nazwisko, PESEL
  • Numer identyfikacyjny ELS – podobnie jak naklejka na legitymację, numer albumu służy do identyfikacji danej osoby jako aktywnego studenta.

Jaką rolę pełni naklejka na legitymację ELS?

Hologram na legitymację to przede wszystkim potwierdzenie, że dokument jest ważny, a dana osoba rzeczywiście ma status studenta. Nalepki na legitymację zostały wprowadzone przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i inne uczelnie wyższe na mocy wspomnianego już rozporządzenia. Student lub doktorant, który posiada aktualną naklejkę ELS ma możliwość korzystanie ze zniżek  w komunikacji miejskiej, punktach gastronomicznych, instytucjach kultury i wielu innych placówkach. Poza tym, dzięki naklejkom ELS, legitymacja może być używana jako karta płatnicza, karta biblioteczna czy nawet karta parkingowa. Takie rozwiązania są coraz bardziej popularne w takich miastach jak Warszawa, Kraków czy też Poznań. Mniejsze miasta (np. Opole i Zielona Góra) dopiero zaczynają wprowadzać dodatkowe funkcję legitymacji ELS.

 

 

Każda uczelnia wyższa – bez względu czy jest to Bydgoszcz, Lublin czy może Toruń, musi zaopatrzyć się odpowiednio wcześnie w aktualne hologramy semestralne ELS. Są one wytwarzane m.in. w miastach Warszawa, a także Sopot oraz Kielce. Co oczywiste, uczelni wyższe typu UW czy UKSW nie zaopatrują się w naklejki na legitymację na Allegro czy OLX albo Gumtree. Mają one swoich sprawdzonych producentów, którzy dostarczają im nalepki na ELS w ilościach hurtowych.  Cena hologramu na ELS jest dość wysoka, co wynika przede wszystkim z kosztów produkcji pojedynczej naklejki na legitymację. Jest to szczególnie obciążające dla mniejszych uczelni w takich miejscach jak Poznań czy Zielona Góra, ponieważ studenci z reguły nie płacą za nowe naklejki na Elektroniczną Legitymację Studenta(ELS) .